• Za tajanstvene kupce

Šta je Mystery Shopping?

Mystery Shopping predstavlja merenje kvaliteta usluge, performansi i iskustva obučenog i unapred pripremljenog potrošača.

Mystery shopping spada u novije istraživačke metode u korporativnom svetu iako su rane naznake bile početkom prošlog veka u SAD kada su ovaj posao radili tajni agenti. Mystery shopping se bazira na stručno ustanovljenim principima koji su strukturirani 1997. godine formiranjem asocijacije "Mystery Shopper Providers Associaion" (MSPA). Evropski ogranak je nastao 2001. godine, čiji je ponosni član i naša kompanija.

Šta nije Mystery Shopping?

Špijuniranje, cinkarenje, provociranje, pristrasno i neobjektivno informisanje. Mystery shopping je fer i objektivno sagledavanje stanja objekta, procesa kupovine, okoline i usluge prema unapred datim upustvima i poštujući etičke norme rada.

Mystery shopping nije ako tajanstveni kupac radi procenu za kompaniju u kojoj i sam radi ili ako radi za konkurentsku kompaniju. Nije ni ako se tajanstveni kupac javi na oglas za posao u firmi koju je ranije procenjivao kao tajanstveni kupac. Međutim, sve šta jeste a šta ne najbolje ćete saznati na obuci. 

Kada je zadatak obavljen na predviđen način klijent ima mogućnost da ispravi nepravilnosti i na taj način poboljša svoju uslugu ili proizvod, a od toga svi imaju koristi, i potrošači i zaposleni i klijent.

«Smrtni grehovi» Mystery Shopper-a

 • Otkrivanje identiteta
 • Neobjektivno izveštavanje
 • Neobavljanje zadatka bez upozorenja i opravdanja
 • Ne poštovanje scenarija obilaska
 • Provociranje zaposlenih i namerno pravljenje nevolja
 • Namerno pravljenje štete klijentu ili kompaniji

Za ovakve vrste nepoštovanja Intelligence d.o.o. automatski prekida saradnju. 

Ko je Mystery Shopper i ko može postati Mystery Shopper?

Tajanstveni kupac je kupac koji na objektivan način izveštava o svom iskustvu u kupovini na osnovu unapred pripremljenog scenarija od strane Intelligence d.o.o. Da bi neko postao tajanstveni kupac naše kompanije neophodno je da ima sertifikat MSPA ili da prođe profesionalnu online obuku u našoj kompaniji, tj. položi ispit, prouči, nauči i potpiše Ugovor i etički kodeks. Prijavu možete obaviti ovde

Ne postoje ograničenja ko može biti tajanstveni kupac u smislu godina, radnog statusa ili obrazovanja. Generalno su u većini slučajeva dame (65%), osobe između 25 i 39 godina (26%) i oni koji su zaposleni sa manje od dve godine iskustva na trenutnoj poziciji. Među tajanstvenim kupcima su rasprostranjeni nezaposleni, zaposleni, penzioneri i studenti. Ima i onih sa malim primanjima i početnim pozicijama kao i onih na visokim pozicijama (ali dosta manje).

Dakle, da bi neko postao tajanstveni kupac mora da poštuje profesionalne standarde, etički kodeks, tj. da bude objektivan i nepristrasan. Svakako, tajanstveni kupac mora da ima sposobnost da verno prenese svoje iskustvo u pismenoj i usmenoj formi, da bude savestan i tačan, te da se dobro primepremi za zadatak. Od naše kompanije će uvek dobiti besplatnu online obuku, podršku, dobru pripremu i sve potrebne informacije.

Ako volite da kupujete, pričate, imate izraženu moć zapažanja, a pritom umete i da se izrazite pismeno, Vi ste onda savršeni za ovaj posao.

Zašto je važna obuka za tajanstvene kupce (mystery shopper-e), sertifikacija i zašto je uraditi kod nas?

Mi smo profesionalna kopmpanija za mystery shopping istraživanja i organizujemo veliki broj procena na mesečnom nivou za poznate klijente. Naravno, angažujemo i veliki broj ljudi iz svih delova zemlje i Zapadnog Balkana. Kao članica MSPA imamo čast, pravo i mogućnost za izdavanje sertifikata koji može da se koristi u svim zemljama u kojima MSPA deluje, a to je većina zemalja na svetu i sve zapadne zemlje.

Složićete se da o mystery shopping istraživanjima, obuci i pripremi, najviše znaju oni kojima je to svakodnevni posao i profesija, a ne oni koji o ovoj temi znaju samo na osnovu teorije.

Koji su benefiti i šta se tačno radi?

„Zaradite kupujući“ i slične varijacije slogana mnogih kompanija, se zaista mogu pripisati isključivo tajanstvenoj kupovini tj. Mystery shopping-u.

Aktivnost je veoma dinamična, komunicira se sa velikim brojem različitih ljudi, neretko se putuje, zadržavaju kupljene stvari i slično. U jednom zadatku neko može biti mystery visitor (posetioc neke prodavnice), a nekada mystery call-er (onaj koji poziva Call centar ili radnju) ili mystery traveller (onaj koji putuje).

Najčešće se može ići u prodavnice široke potrošnje ili specijalizovane radnje, ali i u kafiće, restorane, hotele, prodavnice ekskluzvinih automobila...

Dakle, svaki tajanstveni kupac ima svoj profil na online softveru SAS na kome popunjava svoje zadatke, čita komentare i vidi preporuke. Važno je da nakon obavljene procene na terenu unese podakte u vremenu koje je predviđeno, a za sve ekstremne nepravilnosti odmah obavesti projektnog menadžera. 

Za svoj trud tajanstveni kupac može dobiti refundaciju u novcu, kupljenim proizvodima, a neretko i jedno i drugo. Takođe, tajanstveni kupac dobija povratnu informaciju o svom radu i ocenu Intelligence d.o.o. tima i klijenta.

Postoje četiri nivoa tajanstvenih kupaca: Regurt (u procesu obuke), New (dok ne uradi prvu procenu), Regular (dok ne prođe definisan broj procena) i Elite (kupci sa velikim brojem procena, ocenom preko 4,5/5 za svoje izveštaje i kupci koji su pohađali jedan od naših MS Day PRO seminara). Svi naši tajanstveni kupci sa statusom Elite imaju sertifikate koje je izdala naša kompanija ili MSPA. Onaj sa statusom Elite, ima pravo prečeg dobijanja zadatka, a svakog meseca ima mogućnost da dobije dodatnu nagradu u vidu vrednosnih vaučera jer svakog meseca biramo najbolje za prethodni mesec. 

Kako izbeći prevare 

Mi savetujemo da:

 • uvek proverite adresu e. pošte osobe koja Vam nudi da postanete tajanstveni kupac
 • Vi kontaktirate agenciju telefonom ili e. poštom pošto ste pogledali njihvo Internet sajt
 • nemojte da plaćate za obuku, niti da pristanete da za prvu procenu koja Vam se nudi plaćate veći iznos (dešava se da prevarant samo želi da proda proizvod ili uslugu i da Vam se posle toga nikada ne javi)
 • proverite informacije o kompaniji na MSPA EU tj sajtu www.mspa-eu.orgUvek treba dati prednost članovima MSPA jer oni garantuju bezbednost svih u procesu tajanstvene kupovine. 

Važno!

 • Mystery shopping agencije ne nude stalno radno mesto za ovu vrstu poslova.
 • Pre bilo kakvog realnog angažmana potrebno je prijaviti se za ovu poziciju kod izabrane agencije koja je član MSPA i proći procedure regrutacije.
 • Agencija nikada neće zahtevati da im uplatite novac pre procene, ali može zahtevati dokaz o sertifikatu (MSPA izdaje sertifikate ili članice MSPA) ili iskustvu u radu.
 • Neko od zaposlenih u agenciji će pre svakog zadatka dati detaljne smernice putem e. pošte, telefonom ili uživo.
 • Tajanstveni kupac će uvek dobiti uputstva na koji način da dostavi izveštaje.

Pročitajte detaljnije informacije o prevarama u mystery shoppingu

 Procedure prijave, obuke i karijera

 1. Registracija na SAS-u
 2. Proučavanje skripte o Mystery Shopping-u
 3. Polaganje BESPLATNOG Online testa
 4. Rešavanje dve studije slučaja
 5. Potpisivanje Etičkog kodeksa i Ugovora

Detaljnije pročitajte ovde

Registrujte se ovde

Mystery shopper Day

Tajanstveni kupac se može postati i tako što se prijavite na neki od naših konferencija namenjenih tajanstvenim kupcima – “Mystery Shopper Day”. O svakoj pojedinačnoj konferenciji će se naknadno obaveštavati zainteresovani.

Mystery shopper Day služi i za dodatno usavršavanje postojećih tajanstvenih kupaca i način na koji mogu da steknu sertifikat koji izdaje naša kompanija, a koja je ovlašćena od strane MSPA da izdaje ovakve vrste sertifikata. Naši sertifikati su priznati u celoj mreži MSPA.